ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΜΟΝΩΣΗ

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και τα καινούργια υλικά, μπορούμε να εκτελούμε εργασίες θερμομόνωσης και υγρομόνωσης καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Μέχρι σήμερα θεωρούνταν μόνον οι καλοκαιρινοί μήνες κατάλληλοι για τέτοιου είδους εργασίες. Ευτυχώς τα καινούργια υλικά επιτρέπουν να γίνονται μονώσεις όλο το έτος αποφεύγοντας όμως ακραίες κλιματικές συνθήκες τόσο το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι.

Όλα τα μονωτικά υλικά, αναγράφουν στις οδηγίες για σωστή εφαρμογή, τις κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας που πρέπει να έχει η επιφάνεια πάνω στην οποία θα τοποθετηθούν. Για τα περισσότερα υλικά οι θερμοκρασίες αυτές κυμαίνονται από +5ºC έως +35ºC. Οι κατάλληλες συνθήκες υγρασίας όμως διαφέρουν αρκετά από υλικό σε υλικό.

Στην περιοχή μας, που οι ακραίες κλιματικές συνθήκες είναι σπάνιες, όλες οι εποχές είναι κατάλληλες για μόνωση. Πρέπει μόνον να αποφεύγουμε περιπτώσεις καύσωνα και ψύχους.

 

Κατωτέρω θα αναφέρουμε ορισμένα παραδείγματα θερμομόνωσης και υγρομόνωσης, τα κυριότερα υλικά που χρησιμοποιούνται και τις συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας που απαιτούνται για την σωστή εφαρμογή τους.

Σε επόμενα άρθρα θα αναφερθούμε αναλυτικά στην επιλογή και στους τρόπους εφαρμογής των υλικών τόσο στην θερμομόνωση όσο στην υγρομόνωση.

 

 

Θ Ε Ρ Μ Ο Μ Ο Ν Ω Σ Η

 

1. Εξωτερική θερμομόνωση τοίχων-KELYFOS (φωτογραφία Νο1)

 

Τα βασικά υλικά που χρησιμοποιούνται είναι η εξηλασμένη πολυστερίνη (DOW), τσιμεντοειδείς κόλλες και έτοιμοι σοβάδες.

Οι θερμομονωτικές πλάκες DOW είναι ανεπηρέαστες από την υγρασία και τη θερμοκρασία.

Τα τσιμεντοειδή ΄΄υποφέρουν΄΄ στις υψηλές θερμοκρασίες. Παρασκευάζονται με την προσθήκη νερού και ρητινών, πριν όμως την εφαρμογή τους, πρέπει να διαβρεχτεί η επιφάνεια πολύ καλά μέχρι κορεσμού. Έτσι εάν έχει προηγηθεί βροχή δεν έχουμε πρόβλημα αρκεί η επόμενη ημέρα να είναι ΄΄στεγνή΄΄.

Βλέπουμε λοιπόν ότι, για την περιοχή μας την Μεσσηνία που έχουμε ήπιο κλίμα, η εξωτερική θερμομόνωση στους τοίχους του κτιρίου γίνεται όλο το χρόνο. Θα αποφύγουμε οπωσδήποτε τις πολύ ζεστές ημέρες του καλοκαιριού όπου τα τσιμεντοειδή υλικά στεγνώνουν γρήγορα και τις βροχερές ημέρες του χειμώνα.

 

2. Θερμομόνωση δώματος (ταράτσας).

 

Η θερμομόνωση στην ταράτσα γίνεται με δύο τρόπους:

α) συμβατική

β) ανεστραμμένη.

 

α) Στη συμβατική θερμομόνωση (φωτογραφία Νο2) διακρίνουμε τρία βασικά στάδια:

πρώτο στάδιο: στρώνουμε όλη την επιφάνεια της ταράτσας με τις θερμομονωτικές πλάκες (DOW).

 

δεύτερο στάδιο: καλύπτουμε τη θερμομόνωση με μία ελαφροβαρή τσιμεντοκονία (περλομπερόν ή αφρομπετόν) που δημιουργεί τις ρύσεις προς τις υδρορροές

 

τέλος τρίτο στάδιο: γίνεται η υγρομόνωση της επιφάνειας ρύσεων.

 

Η υγρομόνωση είναι απαραίτητη γιατί χωρίς αυτήν, θα εισχωρήσει υγρασία στην τσιμεντοκονία ρύσεων και στην πλάκα σκυροδέματος με αποτέλεσμα αφ’ ενός την δραματική πτώση της απόδοσης της θερμομόνωσης, αφ’ ετέρου την καταπόνηση της πλάκας από την συνεχή παρουσία υγρασίας.

Εάν η συμβατική θερμομόνωση γίνει χειμώνα, χρειάζονται μερικές ημέρες χωρίς βροχή για να στεγνώσει η ελαφροβαρής τσιμεντοκονία. Μπορούμε ακόμη να την προστατεύσουμε από το ενδεχόμενο βροχής εφαρμόζοντας ένα τσιμεντοειδές στεγανωτικό στην επιφάνειά της.

 

 

β) Στην ανεστραμμένη θερμομόνωση (φωτογραφία Νο3) διακρίνουμε δύο βασικά στάδια:

 

πρώτο στάδιο: γίνεται η υγρομόνωση της ταράτσας.

 

και δεύτερο στάδιο: στρώνουμε όλη την επιφάνεια της ταράτσας με το θερμομονωτικό υλικό.

 

Για τις εργασίες του 1ου σταδίου (υγρομόνωση), πρέπει να αποφύγουμε τις πολύ ζεστές ημέρες του καλοκαιριού και τις βροχερές του χειμώνα.

Το 2ο στάδιο (θερμομόνωση) εφαρμόζεται με όλες τις καιρικές συνθήκες.

 

 

Υ Γ Ρ Ο Μ Ο Ν Ω Σ Η

 

Υγρομόνωση δώματος (ταράτσας), υπογείων, μπαλκονιών, δεξαμενών, κλπ.

 

Εδώ πρέπει να ξεχωρίσουμε τα υλικά που χρησιμοποιούμε στην υγρομόνωση.

 

Α. Έτοιμες μεμβράνες σε ρολό. Τα ασφαλτόπανα και γενικότερα οι στεγανωτικές μεμβράνες (EPDM, PVC, TPO, κλπ) που στρώνονται και κολλιούνται είτε εν θερμώ είτε εν ψυχρώ, απαιτούν στεγνές επιφάνειες εφαρμογής. Επομένως αποφεύγουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα υλικά αμέσως μετά από βροχή.

 

Β. Χυτές στεγανωτικές μεμβράνες είναι δύο ειδών: τσιμεντοειδούς βάσης και πολυουρεθανικής βάσης.

 

 

Οι μεμβράνες τσιμεντοειδούς βάσης π.χ. AQUAMAT ELASTIC της ISOMAT, όπως έχουμε αναφέρει και προηγουμένως, ΄΄υποφέρουν΄΄ στις υψηλές θερμοκρασίες. Παρασκευάζονται με την προσθήκη νερού και ρητινών, πριν όμως την εφαρμογή τους, πρέπει να διαβρεχτεί η επιφάνεια πολύ καλά μέχρι κορεσμού. Έτσι εάν έχει προηγηθεί βροχή δεν έχουμε πρόβλημα αρκεί η επόμενη ημέρα να είναι ΄΄στεγνή΄΄.

 

Οι χυτές στεγανωτικές μεμβράνες πολυουρεθανικής βάσης όπως είναι το HYPERDESMO της ALCHIMICA, μπορούν να εφαρμοστούν με οποιοδήποτε καιρό, πλην βεβαίως των ακραίων περιπτώσεων καύσωνα-ψύχους. Αφού προετοιμαστεί κατάλληλα και καθαριστεί επιμελώς η επιφάνεια, διαβρέχεται και ασταρώνεται με αστάρι υδατοδιαλυτό. Ακολουθούν τρία χέρια καθολικής επάλειψης της στεγανωτικής μεμβράνης. Δεν πρέπει να βρέξει για 4 περίπου ώρες μετά από κάθε εφαρμογή του υλικού.

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

 

Σε όλη την διάρκεια του έτους μπορούν να γίνουν εργασίες μόνωσης. Καλό είναι να αποφεύγονται οι ακραίες κλιματικές συνθήκες τόσο το καλοκαίρι όσο και το χειμώνα. Όλες οι υπόλοιπες ημέρες είναι κατάλληλες για την σωστή εφαρμογή των υλικών.

Τα παραπάνω ανταποκρίνονται στην συντριπτική πλειοψηφία περιπτώσεων μόνωσης. Στις λιγοστές περιπτώσεις με ιδιαίτερα προβλήματα, ο υπεύθυνος του συνεργείου επιλέγει τον κατάλληλο χρόνο για να ξεκινήσουν οι εργασίες. Σε κάθε περίπτωση, η σωστή τακτική είναι, όταν εμφανίζεται κάποιο πρόβλημα μόνωσης, να μην αφήνουμε τον χρόνο να περνάει. Όταν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, η επισκευή θα είναι οικονομικότερη και το σημαντικότερο, το κτίριο παύει να καταπονείται.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNO ΛΥΣΙΣ

 • Διευθύνσεις:
 • Καλαμάτα: Ασπρόχωμα(Έναντι Καρέλια)
  (διάθεση μονωτικών υλικών)
  τηλ.27210 69799
 • Μεσσήνη: Κ. Κρόμπα 80 - Ε.Ο. Μελιγαλά
  (παραγωγή διογκωμένης πολυστερίνης)
  τηλ.27210 69799
Ηλ. ταχυδρομείο: info@technolisis.gr
Κινητό τηλέφωνο: 69 32 93 73 41
You are here: Home ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΜΟΝΩΣΗ