ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ

 

Μια λύση που έρχεται από παλιά.

Η επιλογή του κατάλληλου ασφαλτόπανου και η σωστή εφαρμογή του προσφέρουν μια οικονομική και καλή λύση.

Τις προηγούμενες δεκαετίες η υγρομόνωση με προκατασκευασμένα ασφαλτικά φύλλα, γινόταν με την μέθοδο των πολλαπλών στρώσεων ασφαλτικών φύλλων ή με τη χρήση ρευστής ασφάλτου. Την τελευταία δεκαετία γίνεται υγρομόνωση επιφανειών με δύο ή με μία και μόνη στρώση ασφαλτικού φύλλου. Αυτό οφείλεται κύρια σε δύο λόγους :

α. Τη βελτίωση της ποιότητας των ασφαλτικών μιγμάτων με την προσθήκη ειδικών υλικών, που συντελούν στην αύξηση της διάρκειας ζωής και τη βελτίωση των χαρακτηριστικών τους, με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη αξιοπιστία της υγρομόνωσης διπλής ή και μονής στρώσης.

β. Τις τεχνικές βελτίωσης των γραμμών παραγωγής προκατασκευασμένων ασφαλτικών φύλλων, που είχαν σαν αποτέλεσμα τη χρησιμοποίηση οπλισμών με υψηλά τεχνικά χαρακτηριστικά και την παραγωγή φύλλων μεγάλου πάχους.

Υγρομόνωση μιας στρώσης

Χαρακτηρίζεται από την χρήση ενός και μόνου ασφαλτικού φύλλου υψηλών προδιαγραφών (πολύ καλά τεχνικά χαρακτηριστικά, μεγάλο πάχος)

Υγρομόνωση διπλής στρώσης ή πολλαπλών στρώσεων

Χαρακτηρίζεται από τη δημιουργία υγρομονωτικού συστήματος με δύο (2) ή περισσότερες στρώσεις, προκατασκευασμένων ασφαλτικών φύλλων, με πιθανά διαφορετικό πάχος, διαφορετικό οπλισμό, διαφορετικές επικαλύψεις, έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να αποτελεί αξιόπιστη λύση. Η χρήση δύο στρώσεων αποτρέπει κινδύνους που παρουσιάζονται από κακή εφαρμογή στην αλληλοεπικάλυψη των φύλλων και βελτιώνει τη διάρκεια ζωής του συστήματος. Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται συνήθως με ασφαλτικά φύλλα που παράγονται με ασφαλτικό μίγμα ασφάλτου-πολυμερών.

Προβλήματα στις υγρομονώσεις με ασφαλτόπανα

Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στις υγρομονώσεις με προκατασκευασμένα ασφαλτικά φύλλα οφείλονται τόσο στην ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται όσο και στην μη τήρηση των κανόνων σωστής εφαρμογής. Τα σημαντικότερα προβλήματα μπορεί να απαριθμηθούν και να διευκρινισθούν σύμφωνα με την ακόλουθη ανάλυση.

 

 • Ενώσεις ασφαλτικών φύλλων (αλληλοεπικαλύψεις). Αποτελούν σημαντικό πρόβλημα και ένα μεγάλο ποσοστό αστοχιών προέρχεται από κακή ποιότητα των ενώσεων. Είναι προφανές ότι αποτελούν ευπαθές σημείο της υγρομόνωσης και πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την εφαρμογή.

 • Μεταβολή των διαστάσεων (συστολή). Είναι φαινόμενο που παρουσιάζεται με ασφαλτικά φύλλα εφαρμοσμένα όταν ο οπλισμός δεν είναι καλής ποιότητας και η συρρίκνωσή του δεν είναι μέσα στα επιτρεπτά όρια. Παρουσιάζεται συνήθως σε ασφαλτικά φύλλα που έχουν οπλισμό πολυεστερικό ύφασμα όχι με ιδιαίτερη σταθερότητα διαστάσεων.

 • Διάτρηση της υγρομόνωσης. Οφείλεται σε μηχανικές καταπονήσεις είτε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής είτε μεταγενέστερα στην έτοιμη υγρομόνωση. Ο κίνδυνος ελαχιστοποιείται με την χρησιμοποίηση ασφαλτικών φύλλων με οπλισμό πολυεστερικό ύφασμα μεγάλης αντοχής σε διάτρηση.

 • Σκλήρυνση της υγρομόνωσης (Γήρανση). Οφείλεται στη χρησιμοποίηση ασφαλτικών φύλλων κακής ποιότητας με μικρή περιεκτικότητα σε πρόσθετα. Καταδεικνύει κακή ποιότητα ασφαλτικού μίγματος. Παρουσιάζεται ιδιαίτερα έντονα σε υγρομονώσεις με ασφαλτικά φύλλα οξειδωμένης ασφάλτου.

 • Φουσκώματα. Η αιτία είναι η εγκλωβισμένη υγρασία. Οφείλεται σε διάφορες αιτίες όπως παρουσία νερού ή υγρασίας στο υπόστρωμα, εφαρμογή με βροχερό καιρό, εγκλωβισμός αέρα κάτω από το ασφαλτικό φύλλο, χρήση φλόγιστρου λιγότερο από όσο επιβάλλεται και μερικές φορές από τον οπλισμό του ασφαλτικού φύλλου αν περιέχει σημαντική ποσότητα υγρασίας και δεν υπάρξει διαδικασία απαγωγής της κατά την παραγωγή. Η εγκλωβισμένη υγρασία με την αύξηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος μετατρέπεται σε υδρατμό και αντίθετα επανέρχεται στην αρχική μορφή με τη μείωση της θερμοκρασίας. Η εναλλαγή αυτή δημιουργεί κίνδυνο ρήξης της υγρομόνωσης.

 • Υφαρπαγή από τον άνεμο. Παρουσιάζεται σε περιπτώσεις υγρομονώσεων που δεν έχουν επικολληθεί σωστά στο υπόστρωμα, λόγω της υποπίεσης που δημιουργεί στην επιφάνεια της υγρομόνωσης ο δυνατός άνεμος.

  Τα παραπάνω αναφερόμενα προβλήματα παρουσιάζονται περισσότερο έντονα στις υγρομονώσεις μιας στρώσης, οι οποίες άλλωστε είναι και περισσότερο ευπαθείς στην εισροή νερού αν κάποιο από τα προβλήματα υπάρχει. Αντίθετα στις υγρομονώσεις πολλαπλών στρώσεων, οι επόμενες, μετά την πρώτη, στρώσεις επιτρέπουν την αποκατάσταση των αστοχιών που θα έχει πιθανά η πρώτη στρώση. Από στατιστικές έρευνες που έχουν γίνει έχει προκύψει ότι οι υγρομονώσεις μονής στρώσης παρουσιάζουν σχεδόν διπλάσιο ποσοστό αστοχιών από αυτές πολλαπλών στρώσεων (68% έναντι 32%).

TECHNO ΛΥΣΙΣ

 • Διευθύνσεις:
 • Καλαμάτα: Ασπρόχωμα(Έναντι Καρέλια)
  (διάθεση μονωτικών υλικών)
  τηλ.27210 69799
 • Μεσσήνη: Κ. Κρόμπα 80 - Ε.Ο. Μελιγαλά
  (παραγωγή διογκωμένης πολυστερίνης)
  τηλ.27210 69799
Ηλ. ταχυδρομείο: info@technolisis.gr
Κινητό τηλέφωνο: 69 32 93 73 41

ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

Υγρομόνωση Ταρατσών

Yγρομόνωση ταρατσών ακόμα και το χειμώνα!
Techno λύσις
Η εφαρμογή των υλικών είναι απλή, όταν όμως γίνεται
από ειδικό συνεργείο!
You are here: Home ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ