Παράρτημα

Η σκληρότητα μετράται σε δέκατα του χιλιοστού dmm με την μέθοδο της διείσδυσης στην μάζα της ασφάλτου , μιας πρότυπης βελόνας, προτύπου βάρους, που αφήνεται να διεισδύσει ελεύθερα για χρονικό διάστημα 5sec σε θερμοκρασία 25οC.Η διαδικασία αυτή περιγράφεται από την Προδιαγραφή EN-1426 ή ASTM D-5.

Το σημείο μάλθωσης (Softening point ή Ring & Ball , ASTM D-36) μετράται σε °C .Ένας πρότυπων διαστάσεων δαχτύλιος , γεμισμένος με άσφαλτο και εμβαπτισμένος σε γλυκερίνη , υπόκειται σε σταδιακή θέρμανση με ρυθμό ανόδου 5 °C/min . Επί της άνω επιφανείας της ασφάλτου του δακτυλίου αυτού , στηρίζεται μία πρότυπων διαστάσεων και βάρους σφαίρα . Με την άνοδο της θερμοκρασίας , η άσφαλτος αρχίζει να μαλακώνει με αποτέλεσμα να υποχωρεί υπό το βάρος της υπερκείμενης σφαίρας .Το σημείο μάλθωσης ορίζεται ως η θερμοκρασία εκείνη που αναγράφει το θερμόμετρο όταν η σφαίρα διέλθει πλήρως δια μέσω του δακτυλίου .

Ένα επίσης μέτρο της ευπλαστότητας μιας ασφάλτου, είναι και η δοκιμή ολκιμότητας αυτής. Κατά την δοκιμή αυτή, ένα δοκίμιο ασφάλτου το οποίο έχει διαμορφωθεί μέσα σε ένα μεταλλικό καλούπι σχήματος «οκτώ», με δυνατότητα αποχωρισμού των δύο κυκλικών του τμημάτων, υποβάλλεται σε οριζόντιο  εφελκυσμό, εντός υδατόλουτρου, κάτω από σταθερή θερμοκρασία. Στο σημείο απόστασης από την αρχική τους θέση στο οποίο θα παρατηρηθεί θραύση του δημιουργούμενου «λαιμού», αναφέρεται (σε cm) ως η ολκιμότητα της εν λόγω ασφάλτου.

Το σημείο ανάφλεξης ορίζεται ως η θερμοκρασία εκείνη κατά την οποία παρατηρείται επιφανειακή φλόγα επί της θερμαινόμενης ασφάλτου, εντός ειδικού δοχείου που διαθέτει σύστημα ρύθμισης του ρυθμού ανόδου της θερμοκρασίας. Επί της επιφάνειας της θερμαινόμενης ασφάλτου, διέρχεται περιοδικά μια πηγή φλογός, προς εξαναγκασμό της ανωτέρω έναυσης.

Τέλος , πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι θα πρέπει να διατηρηθούν και κάποια στοιχεία ευπλαστότητας κυρίως σε χαμηλές θερμοκρασίες. Ο έλεγχος της ευκαμψίας σε χαμηλές θερμοκρασίες γίνεται δια αναδιπλώσεως δοκιμίου ασφάλτου πλάτους 5cm πέριξ κυλίνδρου διαμέτρου 30cm, με χρόνο αναδίπλωσης 5sec.

Δύο από τους πιο χαρακτηριστικούς παραγόμενους τύπους ασφάλτου διυλιστηρίου είναι η 80/100 και η 50/70, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οποίων φαίνονται παρακάτω :

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΟΝΑΔΕΣ

50/70

80/100

Σημείο διείσδυσης

ASTMD-5

EN 1426

dmm

50 - 70

80 - 100

Σημείο μάλθωσης

ASTM D-36

EN-1427

oC

46 - 54

43 - 47

Σημείο ανάφλεξης

ASTM D-92

oC

> 230

> 230

Ολκιμότητα στους 25oC

ASTM D-113

cm

>70

>70

 

Ως εκ των ανωτέρω χαρακτηριστικών διαφαίνεται, και κυρίως από την ιδιότητα του σημείου μαλθώσεως, μια τέτοιου τύπου άσφαλτος αν και έχει άριστες στεγανωτικές ικανότητες, δεν θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τον σκοπό της σε εύρος θερμοκρασιών, πέραν των 50oC. Στην πράξη όμως και κυρίως επί δωμάτων, αναπτύσσονται θερμοκρασίες πέραν των 65oC.

Ως εκ τούτου, τα ασφαλτικά μίγματα που προορίζονται για την παραγωγή ασφαλτικών μεμβρανών, θα πρέπει να υπερκαλύπτουν εκτός άλλων ιδιοτήτων, πρωτίστως την παραπάνω απαίτηση.

Για τον λόγο αυτό, αναπτύχθηκαν διάφοροι μέθοδοι «τροποποίησης» της ασφάλτου διυλιστηρίων .

TECHNO ΛΥΣΙΣ

 • Διευθύνσεις:
 • Καλαμάτα: Ασπρόχωμα(Έναντι Καρέλια)
  (διάθεση μονωτικών υλικών)
  τηλ.27210 69799
 • Μεσσήνη: Κ. Κρόμπα 80 - Ε.Ο. Μελιγαλά
  (παραγωγή διογκωμένης πολυστερίνης)
  τηλ.27210 69799
Ηλ. ταχυδρομείο: info@technolisis.gr
Κινητό τηλέφωνο: 69 32 93 73 41
You are here: Home ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ Παράρτημα