Χαρακτηριστικά ασφαλτικής μεμβράνης
Χαρακτηριστικά ασφαλτικής μεμβράνης

Χαρακτηριστικά ασφαλτικής μεμβράνης (1)

1.Χαρακτηριστικά μιάς ασφαλτικής μεμβράνης:

3.1 Το Ασφαλτικό μίγμα

3.2 Το Βάρος

3.3 Ο Οπλισμός

3.4 Η Επικάλυψη (άνω & κάτω )

 

3.1 Ασφαλτικό μίγμα.

Τα ασφαλτικά μίγματα που προορίζονται για την παραγωγή ασφαλτοπάνων θα πρέπει να καλύπτουν ορισμένες απαιτήσεις . Γι’ αυτό το λόγο αναπτύχθηκαν διάφοροι τύποι «τροποποιημένης» ασφάλτου διυλιστηρίου , σύντομη περιγραφή των οποίων ακολουθεί :

 

3.1.1 Ασφαλτόπανα οξειδωμένης ασφάλτου. Πρόκειται για ασφαλτόπανα των οποίων το ασφαλτικό μίγμα έχει τροποποιηθεί με προσθήκη οξυγόνου με αποτέλεσμα την βελτίωση του σημείου μάλθωσης και του σημείου διείσδυσης . Βασικά μειονεκτήματα αναφέρονται η ευαισθησία στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) , η αδυναμία αντοχής σε χαμηλές θερμοκρασίες (παγετός , χιόνι) και η μικρή διάρκεια ζωής λόγω γήρανσης του μίγματος παραγωγής . Σήμερα χρησιμοποιούνται σαν φράγμα υδρατμών και σαν πρώτη στρώση σε συστήματα πολλαπλών στρώσεων με σκοπό την μείωση του κόστους .

3.1.2 Ασφαλτόπανα «τροποποιημένης» ασφάλτου με πλαστομερή πολυμερή υλικά (APP). Η προσθήκη πλαστομερών ρητινών ατακτικού πολυπροπυλενίου (ΑΡΡ) , δημιουργεί ασφαλτικό μίγμα περισσότερο πλαστικό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες . Είναι ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και μπορούν να αποτελέσουν τελευταία στρώση υγρομονωτικού συστήματος χωρίς προστασία (επικάλυψη) . Το σημείο μάλθωσης φτάνει μέχρι 150 °C. Έχουν μεγάλη ευκολία στην εφαρμογή .

3.1.3 Ασφαλτόπανα «τροποποιημένης» ασφάλτου με ελαστομερή πολυμερή υλικά (SBS). H προσθήκη συνθετικών θερμοπλαστικών πολυμερών στυρενίου-βουταδιενίου-στυρενίου (SBS) δημιουργεί μίγμα περισσότερο ελαστικό και κατά συνέπεια ανθεκτικότερο σε χαμηλές θερμοκρασίες . Δεν αντέχουν ιδιαίτερα στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) , άρα δεν συνιστάται να χρησιμοποιούνται σαν τελευταία στρώση υγρομονωτικού συστήματος χωρίς προστασία (επικάλυψη) . Το σημείο μάλθωσης φτάνει μέχρι 120 °C.

3.2 Βάρος.

Το βάρος των ασφαλτικών φύλλων ποικίλει ανάλογα με το είδος τους και το εργοστάσιο κατασκευής. Συνιστάται το βάρος ή το πάχος των ασφαλτικών φύλλων να αποφασίζεται ανάλογα με το σύστημα υγρομόνωσης (μονή ή διπλή στρώση), το είδος του έργου και την επιθυμητή διάρκεια ζωής της υγρομόνωσης. Σε γενικές γραμμές, ασφαλτόπανα βάρους ≤ 4 Kg/m2 χρησιμοποιούνται σαν 1η στρώση σε σύστημα υγρομόνωσης διπλής στρώσης , ενώ σε σύστημα υγρομόνωσης μονής στρώσης χρησιμοποιούνται ασφαλτόπανα βάρους ≥ 6 Kg/m2

3.3 Οπλισμός.

Στα ασφαλτόπανα τον ρόλο της στεγανοποίησης τον παίζει η ασφαλτική μάζα. Για να έχουν καλές μηχανικές αντοχές, θα πρέπει να προστεθεί ένας οπλισμός – ύφασμα ή πλέγμα – ο οποίος θα βρίσκεται στο μέσον περίπου της ασφαλτικής μάζας και θα δίνει στο ασφαλτόπανο αντοχή σε στατική και δυναμική διάτρηση, διάτρηση με καρφί , σχίσιμο κλπ. Δίνει δηλαδή μηχανικές αντοχές. Έως τη δεκαετία του ’50 οι οπλισμοί ήταν οργανικοί π.χ. γιούτα ή κελλουλόζη. Μετά αναπτύχθηκαν οπλισμοί από ίνες γυαλιού και τη δεκαετία του ’70 εισήχθησαν οι πολυεστερικοί οπλισμοί.

Συνήθεις οπλισμοί που χρησιμοποιούνται σήμερα:

3.3.1 Τα υαλοπιλήματα. Έχουν πολύ καλή διαστασιακή σταθερότητα αλλά δεν έχουν καλές μηχανικές αντοχές. Ένα ασφαλτόπανο οπλισμένο με υαλοπίλημα, θα το σχίσετε εύκολα με το χέρι.

3.3.2 Τα υαλοπλέγματα. Έχουν μεν καλή διαστασιακή σταθερότητα και υψηλές μηχανικές αντοχές, αλλά ελάχιστη επιμήκυνση σε θραύση, πολύ μικρή ελαστικότητα και δυνατότητα επιμήκυνσης.

3.3.3 Οι πολυεστερικοί οπλισμοί. Έχουν αντοχές και ελαστικότητα αλλά τους λείπει η διαστασιακή σταθερότητα .

3.3.4 Οι σταθεροποιημένοι μακρύινοι (spunbond) πολυεστερικοί οπλισμοί. Έχουν μεταβολή διαστάσεων ≤0,2%. Παρουσιάζουν εξαιρετική επιμήκυνση και εκμεταλλεύονται στο έπακρο την τυχόν ελαστομέρεια της μάζας.

3.4 Επικάλυψη (άνω & κάτω )

Εάν οι στεγανοποιήσεις/μονώσεις μένουν εκτεθειμένες στον ήλιο, τότε θα πρέπει να έχουν κάποια προστασία από τον ήλιο (υπεριώδης ακτινοβολία UV) και τους λοιπούς στρεσογόνους παράγοντες (ζέστη , κρύο , παγετός , ατμοσφαιρικό οξυγόνο κλπ ).  Για παράδειγμα, τα ασφαλτόπανα συνήθως προστατεύονται είτε από μία στρώση με έγχρωμες, ορυκτές ψηφίδες, είτε από ένα φύλλο αλουμινίου με συνηθισμένο πάχος 0,080 mm (=80 μικρά ).

Συνήθεις επικαλύψεις που χρησιμοποιούνται σήμερα:

3.4.1 Άνω επικάλυψη : Χαλαζιακή άμμος Ταλκ Φιλμ πολυαιθυλενίου Αλουμίνιο

3.4.2 Κάτω επικάλυψη : Λεπτό φύλλο από πολυμερές υλικό

TECHNO ΛΥΣΙΣ

 • Διευθύνσεις:
 • Καλαμάτα: Ασπρόχωμα(Έναντι Καρέλια)
  (διάθεση μονωτικών υλικών)
  τηλ.27210 69799
 • Μεσσήνη: Κ. Κρόμπα 80 - Ε.Ο. Μελιγαλά
  (παραγωγή διογκωμένης πολυστερίνης)
  τηλ.27210 69799
Ηλ. ταχυδρομείο: info@technolisis.gr
Κινητό τηλέφωνο: 69 32 93 73 41
You are here: Home ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΑ Χαρακτηριστικά ασφαλτικής μεμβράνης